EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Közterület elnevezési / házszám megállapítási kérelem

Ügyleírás

Magyarország területén található ingatlannak a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
A címmel nem rendelkező, illetve a kialakult számsorba nem illeszkedő, esetleg a nyilvántartás alapján több azonos közterületnévvel és címmel rendelkező ingatlan, telekmegosztás vagy telekösszevonás esetén lehetőség van a cím megállapítása illetve megváltoztatása iránti eljárást kezdeményezni.
Az egyes ingatlanok házszámát, kérelemre az önkormányzat határozatban állapítja meg. A határozat szükséges a lakcím-nyilvántartási, vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, módosításhoz.
Az ingatlanok pontos beazonosítása érdekében, a kérelemhez mellékelni kérjük:
• A tulajdoni lap másolatot.
• Az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, vagy telekalakítási vázrajzot, amennyiben az a kérelmezőnek rendelkezésére áll.
• 2015. január 01. napja után keletkező lakcímet csak olyan ingatlanra lehet alapítani, melyen beköltözhető épület található. Ennek megfelelően az újonnan épített házak esetében a használatbavételi engedély másolatát csatolni kell a kérelemhez.
• A címnyilvántartásban az ingatlan jellegét is rögzíteni kell, ezért amennyiben az társasház, a társasházi alapító okirat másolatát csatolni kell a kérelemhez.

Benyújtó személye

A kérelmet magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

A  kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban. Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (ePapír) kezdeményezheti az eljárást.

Eljárás díja

A kérelem eljárási díj, költség és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A döntés a benyújtás módja, illetve a benyújtó külön kérése alapján elektronikusan e-papíron, személyes átvétellel, vagy postai úton kerül kézbesítésre.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• Illetékmentes eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján,
• Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 15/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 10.§ állapítja meg.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás