ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Anyakönyvi kivonatok kérelme

Ügyleírás

Születési, házassági, és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvi hivatalban. A kérelem a jogosultság igazolása mellett bármely anyakönyv-vezetőnél benyújtható.

Benyújtó személye

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja. 

kérelem benyújtás formája és módja

Személyesen, vagy elektronikusan is benyújtható, amennyiben a kérelmező rendelkezik ügyfélkapuval.
A kérelemhez szükséges dokumentumok:
• személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély,
• lakcímkártya,
• amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Eljárás díja

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési idő

A kivonat kiállítási határideje 15 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A dokumentum kézbesítése történhet személyes átvétellel vagy postai úton. Az anyakönyvi kivonat elektronikus úton történő továbbítására nincs lehetőség.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Elektronikusan: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Személyes megjelenés esetén az anyakönyvvezető az elektronikus anyakönyvi rendszerből állítja ki a kérelem nyomtatványt.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné,  Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu; anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás