KERESKEDELMI IGAZGATÁSI ÜGYEK

Kereskedelmi tevékenység

Szálláshely nyilvántartás

Építmény adó

Telephelyengedély

Szálláshely nyilvántartásba vételi eljárás

Ügyleírás

A nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményezhető személyesen vagy postai levélben feladva a Verőcei Polgármesteri Hivatal 2621 Verőce, Árpád út 40. szám alatti címre. Továbbá az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCCCII. törvény szerinti elektronikus úton.
(Verőcei Polgármesteri Hivatal Hivatali Kapu KRID: 103177328)
Szálláshely szolgáltatás megkezdését be kell jelenteni a verőcei Polgármesteri Hivatalba.
Szálláshely típusok:
– Szálloda
– Panzió
– Kemping
– Üdülőház
– Közösségi szálláshely
– Egyéb szálláshely
– Magán szálláshely
– Falusi szálláshely
– kikötő
– nyaralóhajó-szálláshely
– üdülőháztelep
Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az irányadó 239/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek. Az ennek való megfelelést a nyilvántartásba vételi eljárás során a hatóság helyszíni szemlén ellenőrizheti.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 2.§ 39. és 40. pontja alapján:
Magánszálláshelyet üzemeltethet az a magánszemély, vagy egyéni vállalkozó, aki az ingatlan helyrajzi száma alapján lakást, vagy üdülőt hasznosít, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. Abban az esetben, ha az ingatlan helyrajzi száma szerint, a földhivatali nyilvántartás alapján a telken gazdasági épület található, csak egyéb szálláshely nyitására van lehetőség gazdasági szervezet nevén, itt a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz lehet.

A nyilvántartásba vétel lépései

1. lépés: – NTAK regisztráció elvégzése
A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel – ennek érdekében a szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton regisztrálnia kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen.
További információ: https://info.ntak.hu/regisztracio
Az Magyar Turisztikai Ügynökség a maximum 8 szobával és pótágyakkal együtt maximum 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást, amelyen keresztül a napi adatszolgáltatás könnyen és gyorsan teljesíthető. A szoftver az adott szálláshely NTAK-regisztrációja során ingyenesen igényelhető az NTAK felületén.
További információ: https://info.vendegem.hu/
A regisztráció során ki kell pipálni, hogy (még) nem rendelkezik önkormányzati nyilvántartási számmal!

2. lépés: – a szálláshely-minősítés elvégzése
A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében – szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik érvényes szálláshely-minősítéssel.

Ennek érdekében a szálláshely-szolgáltatónak kezdeményezni szükséges a szálláshely minősítési eljárást.
– regisztráció szálláshely-minősítésre (https://www.szallashelyminosites.hu/)
– önellenőrzés elvégzése a weboldalon található kritériumrendszer alapján
– az MTMT rövid időn belül (max. 15 nap) helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vesz fel (az NTAK regisztrációs számot kérik a helyszíni ellenőrzés során!)
– az MTMT az üzemeltetőnek küldi a minősítésről az igazolást

3. lépés: – önkormányzati nyilvántartásba vételhez a bejelentő lap kitöltése, aláírása

Kötelezően csatolandó:

– 239/2009. (X.20) 6.§ (2) bek. d) alapján szálláshelykezelő szoftver (NTAK regisztráció) meglétét igazoló dokumentumot
– Kr. 6.§. (2) bek. e) alapján a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot
– Kr. 6.§ (1) d) alapján a szálláshely helyszínrajzát
– Kr. 6 § (2) a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
– Kr. 6. § (1) f ) alapján a szálláshely használatának jogcímét igazoló dokumentum
Amennyiben releváns, akkor csatolandó a bérleti szerződés, a haszonélvező hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulás.

239/2009. (X.20) 13. § (1) alapján az adatváltozást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek!

A szálláshely ellenőrzésére jogosult hatóságok
– Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ha a szálláshelyen élelmiszer előállítás, feldolgozás is történik:
– Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
10 fő feletti befogadó képesség esetében:
– Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
– Verőcei Polgármesteri Hivatal

Benyújtó személye

A nyilvántartásba vételi eljárást az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és bérlője kezdeményezheti.
Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében, a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó okiratával, annak törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja; haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulásával-, közös tulajdonban álló szálláshely esetében az összes tulajdonostárs hozzájárulásával rendelkező személy kérheti az eljárás megindítását.

Dokumentum benyújtás formája és módja

Személyesen vagy postai levélben feladva a Verőcei Polgármesteri Hivatal 2621 Verőce, Árpád út 40. szám alatti címére.

Eljárás díja

 A nyilvántartásba vételi eljárás, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezik.
Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidő nyolc nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Postai levélben, elektronikus úton és megbeszélés függvényében személyesen is átvehető.

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Mozgáné Halápi Gabriella +36 27 350 033 munkaugy@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.
– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.

További segítséget talál a Magyar Turisztikai Ügynökség által összeállított:
Kisokos segíti a magánszálláshelyek létesítést
https://mtu.gov.hu/cikkek/kisokos-segiti-a-maganszallashelyek-letesiteset-2627/

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás