EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Behajtási engedély

Ügyleírás

Verőce Község Önkormányzat területén lévő Duna-parti szakasz védelme érdekében a Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete korlátozza az oda lehajtó autóforgalmat, a parkolási lehetőségeket, valamint szabályozza az élhetőbb, biztonságosabb közlekedést a verőcei vízi sportot kedvelő lakosok támogatása mellett a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjét.
A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el.
A kérelem benyújtásakor csatolni kell a lakcímkártya és a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát.
A behajtásra jogosító kártya minden tárgy év december 31-ig érvényes.

Benyújtó személye

A kérelmező kizárólag verőcei állandó lakcímmel, vagy tartózkodási címmel rendelkező magán és jogi személy lehet.
Az érintett Duna-lejárón megközelíthető ingatlan tulajdonosai/használói valamennyi igazoltan általuk használt járműre jogosultak engedélyt kérni, mely visszavonásig érvényes.

kérelem benyújtás formája és módja

A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, az arra a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.
Benyújtható ePapíron, postai levél útján, hivatali kapun, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a Hivatalban. 

Hivatali Kapu: VEROCEONK
KRID szám ÖNK.: 657563323

Eljárás díja

A lehajtáshoz szükséges engedély kiadása eljárási díj és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a Polgármester a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül adja meg.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyes átvétellel, vagy postai úton kerül kézbesítésre.

Kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14) bekezdésében foglaltak alapján,
• Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.23.) 1.§, 2.§, 3.§ korlátozott forgalmú övezetek kijelöléséről és behajtási rendjének szabályozásáról önkormányzati rendelete alapján.

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás