Önkormányzati tudástár

Források

Magyarország Kormánya
Nemzeti Jogzsbálytár
Magyarország Kormánya
KSH
Magyarország közigazgatási területbeosztása, 2023. január 1.
Közigazgatási egységek

Magyarország közigazgatási területbeosztása, 2023. január 1.

Magyarország területi beosztásáról – más országok gyakorlatához hasonlóan – az Alaptörvény rendelkezik. E szerint „Magyarország fővárosa Budapest. Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A fővárosban és a városokban kerületek alakíthatók”. A települési és a vármegyei szint között 2013. január 1-jétől a járási szint, a vármegyei és az országos szint között pedig a tervezési-statisztikai régiók szintje helyezkedik el. A régiók nem klasszikus értelemben vett közigazgatási egységek, hanem az Európai Unió regionális politikájának célterületei. Az ország régiókból, a régiók vármegyékből, a vármegyék járásokból, a járások településekből állnak össze. Mindegyik szint lefedi az ország teljes területét. Az alsóbb szintek területegységei egészében illeszkednek bele a következő szintű, nagyobb méretű egységbe, nem nyúlnak túl a felsőbb szintek térrészein. A közigazgatási egységek között a budapesti kerületek helyzete speciális, ugyanis települési szinten Budapestet tekintjük egy közigazgatási egységnek, míg járási szinten a kerületeket.

 

Önkormányzat

Az Országgyűlés által elfogadott Alaptörvény alapján 2012. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) határozza meg a helyi önkormányzatok működésének szabályait.

A helyi önkormányzatok két fő típusa van:

 1. Települési önkormányzatok: Ezek működnek községekben, városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben.
 2. Vármegyei önkormányzat: Területi önkormányzat, amely területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat lát el.
Települési önkormányzat

Részletek a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól * szóló jogszabályból

 1. § (1) * A helyi önkormányzás a település, valamint a vármegye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.
 1. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
 2. a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
 3. b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
 4. c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.
 1. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
 2. a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
 3. b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.

9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.

Hétköznapi nyelvere lefordítva, a helyi önkormányzatok a magyar társadalom közösségi életének legfontosabb területeit érintik, és lehetővé teszik, hogy a választópolgárok helyi közössége önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. A polgármester és a képviselőtestület közösen irányítja az adott települést, meghatározza a hivatal feladatait, előkészíti és végrehajtja a döntéseket, valamint megszervezi az önkormányzat munkarendjét.

 1. Polgármester: A polgármester a város vagy község vezetője. Ő a közvetlenül választott tisztségviselő, aki a helyi önkormányzatot képviseli. Feladatai közé tartozik a város vagy község mindennapi ügyeinek intézése, a döntések végrehajtása és a lakosság érdekeinek képviselete.
 2. Képviselő-testület: A képviselő-testület a helyi önkormányzat törvényesen megválasztott tagjainak testülete. A képviselők a lakosság által választott képviselők, akik a város vagy község közügyeit döntik el. A testület tagjai közösen hoznak döntéseket, például a költségvetés elfogadását, rendeletek meghozatalát és más fontos ügyeket.

Tehát mind a polgármester, mind a képviselő-testület fontos szerepet játszik az önkormányzat működésében és a helyi közügyek intézésében.

Az önkormányzatoknak fontos szerepük van a helyi közösségek életében, és a lakosság érdekeinek védelmét szolgálják.

Polgármester

A polgármester széleskörű feladat- és hatáskörrel rendelkezik a helyi önkormányzatban, amely a helyi közügyek intézésében kiemelkedő szerepet játszik. Néhány fontos feladata és hatásköre:

 1. Közgyűlés képviselete: A polgármester a közgyűlést képviseli.
 2. Államigazgatási ügyek: Ellátja a település egészére kiterjedő illetékességgel a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyeket.
 3. Jegyző kinevezése: Pályázat alapján kinevezi a jegyzőt, aki a hivatal vezetője.
 4. Képviselői kérdések: Érdemi választ ad az ülésen vagy írásban a képviselők által felvetett kérdésekre.
 5. Képviselői munka támogatása: Megadja a képviselői munkához szükséges tájékoztatást.
 6. Önkormányzati döntések: Képviseli a képviselő-testületet és hozhat önkormányzati döntéseket.
 7. Testületi ülések összehívása és vezetése: Összehívja és vezeti a képviselő-testület alakuló ülését, valamint az üléseket.
 8. Rendeletek aláírása: Aláírja a jegyzővel együtt a helyi önkormányzat rendeleteit.
 9. Polgármesteri feladatok ellátása feloszlás esetén: A képviselő-testület feloszlása esetén az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát és gyakorolja hatáskörét.
Képviselő-testület

képviselő-testület a helyi önkormányzat törvényesen megválasztott tagjainak testülete. A képviselők a lakosság által választott képviselők, akik a város vagy község közügyeit döntik el.

Rendelet

képviselő-testületi rendelet a magyarországi helyi önkormányzatok legfőbb döntéshozó testülete által megalkotott jogszabály. Ebben a rendeletben szabályozzák a helyi közügyeket, az önkormányzat működését, a település életét érintő kérdéseket. A képviselő-testületi rendelet lehet például a költségvetés elfogadásáról, közterület-használati szabályokról, adókról, építési előírásokról vagy más helyi ügyekről szóló jogszabály.

Mi a különbség egy rendelet és egy határozat között?

A rendeletek általános irányelveket és szabályokat tartalmaznak, míg a határozatok konkrét esetekre vonatkoznak és egyedi döntéseket hoznak meg.

 1. Rendelet bővebben:

  • A rendelet olyan jogi aktus, amelyet a kormány, a képviselőtestület vagy más hatóság hoz.
  • Általában általános jellegű és szélesebb körű hatályú.
  • Rendszerint a jogszabályokat, szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Példák: településrendezési rendelet, közlekedési rendelet, építési rendelet stb.

 1. Határozat bővebben:

  • A határozat olyan hivatalos döntés, amelyet a hatóságok (például a polgármester, vagy más testületek) hoznak.
  • Általában egyedi esetekre vonatkozik.
  • Konkrét ügyekben hozzák meg, például engedélyek, büntetések, pályázatok stb.

Példák: polgármesteri határozat, végrehajtási határozat stb.

Polgármesteri hivatal

polgármesteri hivatal vezetője a jegyző

polgármesteri hivatal Magyarországon a helyi önkormányzat hivatásos szakapparátusa. Rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A polgármesteri hivatalban dolgozó szakemberek felelősek a helyi közügyek hatékony intézéséért, az állampolgárok érdekeinek képviseletéért és a jogszabályok betartásáért. 

Jegyző

polgármesteri hivatal vezetője a jegyző. A jegyző felelős az önkormányzat működésének segítéséért, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítéséért és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért.

e-papír

Küldje elektronikusan

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen! Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Az ügyindításhoz kattintson a lenti e-papír gombra, vagy képre és adja meg a megjelenő KAÜ-felületen az ügyfélkapus felhasználónevét és jelszavát. A megjelenő e-Papír oldalon különböző témák és ügytípusok közül választhat.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás