TOP_PLUSZ-1.2.3-21 - BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény

Verőce TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 2023

KEDVEZMÉNYEZETT: Verőce Község Önkormányzata
PROJEKT CÍME: Belterületi közútfejlesztés Verőcén
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 149,92 millió
TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 100%
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00030

A projekt bemutatása:

A projekt közvetlen, konkrét célja, hogy Verőcén a Faluföle és a Brassói út-burkolata felújításra kerüljön sor 1840 méter hosszúságban. A fejlesztéssel érintett utak nem gyűjtőutak, a településen nincs gyűjtőút, ugyanakkor a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszok közvetlenül kapcsolódik közúthoz (12101. jelű közút). A felújítása során csapadékvíz elvezetés is megvalósul, illetve figyelembevételre kerülnek a klímabarát megoldások, továbbá a közlekedésbiztonsági szempontok, amellyel egy komplex, közcélú közútfejlesztés valósul meg.

A projekt során megvalósul egy előkészítési szakasz, amely során a végleges tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósítására kiválasztásra kerül egy kivitelező, ezt követően a megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a beruházás megvalósítására sor kerül. A projekt kiegészítő tevékenységeként megvalósul a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment, valamint a kötelező kommunikáció. 

A megvalósulás helyszíne:

A projekt az alábbi 2 helyszínen valósul meg: Verőce – Faluföle utca (759. hrsz.).; Verőce – Brassói utca (949. hrsz.).