Elkészült Verőce Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Vt-5 jelű, elsődlegesen önkormányzati fejlesztési célú területek előkertekre vonatkozó szabályozásával kapcsolatosan.
A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben meghatározott rövid eljárás szerint történik.
A módosított tervek véleményezésére 2024. április 22-ig írásban a polghiv@veroce.hu, vagy a Verőcei Polgármesteri Hivatalnak megküldve 2621 Verőce, Árpád út 40. címen van lehetőség.