EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Közút, közterület burkolatbontási kérelem

Ügyleírás

Tulajdonosi hozzájárulást, és közterület-bontási engedélyt akkor szükséges beszerezni, ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen valaki az ingatlan eredeti rendeltetésétől eltérő tevékenységet kíván végezni (burkolat bontásával járó tevékenység).
A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét, elérhetőségeit, valamint a tervezett bontás pontos helyét, a bontás okát, a bontandó burkolat típusát, méretét, a bontás kezdeti és befejezési időpontját és egyéb fontos információkat.
A kérelem mellé csatolni kell:
• helyszínrajzot, esetleg tervrajzokat,
• tulajdonjogot igazoló okiratot.

Benyújtó személye

A kérelmet magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

Az engedélyezési eljárás iránti kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban. Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (ePapír) kezdeményezheti az eljárást.

Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH: 103177328

Eljárás díja

A kérelem díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyesen, postai, illetve elektronikus úton.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• Verőce község helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 2.3. pontja,
• Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatának egyes szabályairól szóló 13/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1),
26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról,

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás