EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Közterület-használati engedély

Ügyleírás

A következő tevékenységekhez közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni.
• Kereskedelmi és reklám célú tevékenységek
• Jármű tárolása
• Építkezési munkálatok
• Kulturális- és sportesemények, egyéb rendezvények
• Közérdekből elhelyezett építmények
• Szórakoztató tevékenység
• Politikai-, civil- és szociális tevékenység
• Filmforgatás közterületen
A kérelmet legalább 8 munkanappal korábban, a hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén
• konténer elhelyezése és építési tevékenység;
• szórakoztató tevékenység, utcazenélés (kivéve rendezvények);
• portrérajzolás;
• kereskedelmi célú szórólaposztás.

Legalább 15 munkanappal korábban, a hét napot meghaladó közterület-használat esetén. Legalább 30 nappal korábban, a hét napot meghaladó és a járműforgalom vagy a gyalogosközlekedés megszokott rendjét befolyásoló, különösen teljes útlezárással, forgalomtereléssel járó közterület-használat esetén, ünnepkörhöz kapcsolódó alkalmi jellegű árusításra vonatkozó kérelmet a kérelmezett időpont kezdete előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtani.
Közterületen történő alkalmi rendezvények tartása esetén – függetlenül annak időtartamától – kérjük az erre vonatkozó kérelmet a kérelmezett időpont kezdete előtt legalább 15 munkanappal korábban benyújtani.

Benyújtó személye

A kérelmet magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

Az engedélyezési eljárás iránti kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban. Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (ePapír) kezdeményezheti az eljárást.

Hivatali Kapu: VEROCEONK
KRID szám ÖNK.: 657563323

Eljárás díja

A kérelem díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyesen, postai, illetve elektronikus úton.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőce Község Önkormányzata 13/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelete
a közterület használatának egyes szabályairól.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás