EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

Ügyleírás

Az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására ad ki. Az eljárás a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásával indul, melyben meg kell jelölni, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítását milyen célból kérelmezi. A hatóság a benyújtást követően a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha kiadása jogszabályba ütközik vagy az ügyfél valótlan, vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, melyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

Benyújtó személye

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban.
Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (Epapír) kezdeményezheti az eljárást.

Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH.:103177328

Eljárás díja

A hatósági bizonyítvány kiadása eljárási díj, költség és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján a hatósági bizonyítvány átadás személyesen vagy postázás útján történik.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

  • A hatósági bizonyítvány iránti kérelem feltételeit az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény §-a szabályozza.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás