ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Hagyatéki eljárás

Ügyleírás

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül. A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol a közjegyző átadja a vagyont az örökösöknek.

Illetékességi terület: az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

Póthagyatéki eljárás kérelemre indul, melyet az ügyfélnek kell írásban előterjesztenie a hagyaték tárgyának, valamint az öröklésben érdekeltek személyes adatainak megjelölésével.

Benyújtó személye

Bármely hozzátartozó vagy örökségben érdekelt jogosult.

Dokumentum benyújtás formája és módja

Hagyatéki ügyekben a kérelem személyesen, illetve e-Papír (https://epapir.gov.hu/) felületen, illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) is benyújtható.

Eljárás díja

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza díj-és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a dokumentum/kérelem/ megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A jegyző levélben tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismerté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint az irat betekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről és az ingatlan/ok adó és értékbizonyítványban megállapított értékéről.

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás