EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Fakivágási kérelem közterületen

Ügyleírás

Az ügyintézéshez szükséges a fakivágási engedély iránti kérelem, melynek tartalmaznia kell:
• a kivágás indokát;
• az érintett közterület nevét, helyrajzi számát,
• a fás szárú növény darabszámát, faját,
• a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
• a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
Fakivágási engedélyezési eljárásra közterületen abban az esetben kerül lefolytatásra, ha a lakos saját maga szeretné kivágni az adott közterületi fát. A közterületen kivágni kívánt fákról hatósági eljárás keretében a jegyző dönt. Az eljárás megindításához nyomtatvány kitöltése szükséges.
Hatósági eljárás keretében az eljáró hatóság több szempontot is figyelembe véve (pl.: fa ökológiai értéke, egészségügyi állapota, építmények elhelyezése, balesetveszély esélyének felmérése stb.) dönt a fa kivágásának engedélyezhetőségéről.
Amennyiben a fa kivágása engedélyezésre kerül, akkor azt a kérelmező kivághatja, továbbá pótlási kötelezettség is fennáll.

Benyújtó személye

Minden magán és jogi személy, akinek élet és vagyon biztonság érdeke fűződik a fa kivágásában.

Kérelem benyújtás formája és módja

A fás szárú növények kivágása engedély iránti kérelem benyújtható ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH.:103177328

Eljárás díja

Díj, illeték és költségmentes. 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A döntés a benyújtás módja, illetve a benyújtó külön kérése alapján elektronikusan e-papíron, személyes átvétellel, vagy postai úton kerül kézbesítésre.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi a 346/2008. (XII.30.) Korm. rend. 6. § (1) bekezdés alapján.
• Az elektronikus ügyintézését az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló, többször módosított 2015. évi CCXXII. tv.
• Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló, 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. szabályozza.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás