Adóügyek

Adózás

Adó- és értékbizonyítvány

Építmény adó

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Ügyleírás

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvíz-elhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén a DMRV Zrt. által a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Mértéke

A talajterhelési díj egységdíjának mértékét 1200 Ft/m3

Benyújtó személye

A kibocsátó (akinek a vízóra a nevén szerepel)
Talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig! Az ügyintézés kezdeményezhető: bevallás benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton.
Az ügyintézéshez szükséges iratok: vízszámla másolat, szennyvízszállításról szóló számla (amennyiben rendelkezésre áll).

Dokumentum/kérelem benyújtás formája és módja

Az bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.
Ügyfélkapus regisztrációval az E-önkormányzati portálon keresztül és ePapíron is benyújtható a nyomtatvány, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Eljárás díja

Talajterhelési díj bevallás benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési idő

A talajterhelési díj kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Letölthető dokumentumok

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00

Pénzügyi csoport adóügyi ügyintézők

Dolgozó név Beosztás Telefon E-mail
Fekete Lilla adóügyi ügyintéző +36 27 585 001 ado2@veroce.hu
File Zsuzsanna adóügyi ügyintéző +36 27 585 000 ado1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás