ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Születés, újszülött anyakönyvezése (amennyiben a születés helye Verőce)

Ügyleírás

Verőce községben történt születést bejelentésre anyakönyvezzük. Bejelentő lehet a szülést levezető orvos, ill. hozzátartozó, tervezett intézeten kívüli születés esetén a külön jogszabályban meghatározott felelős személy. Az iratok beérkezését követően az anyakönyvvezető elvégzi a szükséges adategyeztetéseket, majd anyakönyvezi az újszülöttet, melyről születési anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmező részére.
Ezt követően az Okmányiroda elkészíti az újszülött lakcímkártyáját, és megküldi az anya lakcímére.
A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

Benyújtó személye

Az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.
Az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek nyolc napon belül kell bejelentenie.

Dokumentum/kérelem benyújtás formája és módja

Elektronikus ügyintézésnek nincs helye, csak személyesen intézhető.
Benyújtandó dokumentumok:
• a terhesgondozási kiskönyv,
• a szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolás,
• a szülők személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
• a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatvány,
• „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány, amelyet a gyermekorvos állít ki,
• a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a közreműködő felelős személy által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről,
• az anya családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat)
• Külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor,
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,
• a szülők nyilatkozata a gyermek megszületéséről (dátum, cím, gyermek neme, gyermek neve), szülő
Ha valamelyik külföldi állampolgár és gyermeküknek külföldi utónevet választanak, az adott állam (vagy külképviseletének) igazolása arról, hogy a választott utónév az adott országban anyakönyvezhető.

Eljárás díja

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Azonnal, amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges minden adat rendelkezésre áll, ellenkező esetben 60 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az elkészült születési anyakönyvi kivonat postai úton vagy személyesen kerül átadásra.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Személyes megjelenés esetén az anyakönyvvezető az elektronikus anyakönyvi rendszerből állítja ki a kérelem nyomtatványt.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné,  Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu; anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás