Verőce Község Polgármesterének határozatai a koronavírus járvány ideje alatt

A COVID-19 vírus okozta világméretű járványhelyzet a helyi önkormányzatokat korábban nem látott kihívások elé állította, melyeket felelősségteljesen kellett kezelni. A meghozott döntések az önkormányzatok költségvetését érintően kiterjedtek az önkormányzati saját bevételek jelentős részére, bizonyos esetekben a helyi adónemek befagyasztásával is együtt járt.

Az önkormányzati igazgatás területén a 2020-2021. években, a polgármesterek szerepe kiemeltté vált. Ahogy a vírus folyamatosan terjedt, megkezdődtek a korlátozó intézkedések, melyekben a polgármester szerepe kulcsfontosságú lett. A vírus intenzívebb terjedésével közvetlen hatást gyakorolt az önkormányzatokra, így a korlátozó intézkedéseknek fokozatosan ki kellet terjedni a településhatárokra is, végül otthonelhagyási tilalom bevezetésre is sor került.

A koronavírus-járvány idején a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban Kat. tv.) adta meg a polgármestereknek a szükséges felhatalmazást, hogy határozataikkal felelősen irányítsák a helyi közügyeket. A 46. § (4) bekezdése már a 2016. január 1. napjától kezdve megadja a felhatalmazást, hogy veszélyhelyzet kihirdetése idején a polgármester gyakorolja a képviselő-testület hatáskörét.

A döntések mennyisége a polgármesteri illetményt nem befolyásolta. Veszélyhelyzetben a polgármester részt vesz a kormányrendeletek végrehajtásában és koordinációs feladatokat is ellát, mint például a járványkezelés során felmerülő covid tesztelés megszervezése.

Mivel sem a Kat. tv., sem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), sem a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) nem rendelkezik erről az eshetőségről, így nehézségekbe ütközött az első határozatok meghozatala. Ezért vált kiemelkedővé a veszélyhelyzet során a polgármesteri szerepvállalás.

A járvány megszűnésével vissza kellett térni a hagyományos, megszokott képviselőtesti munkamenethez.

A járvány idején hozott polgármesteri intézkedések alább tekinthetők meg.

2021

01 2021. (I. 15.) Polgármesteri határozat VW gépjármű értékesítéséről

02 2021. (I.15.) Polgármesteri határozat Számviteli korrekcióról

03 2021. (I.15.) Polgármesteri határozat Stand pályázat közbeszerzési kiírás

04 2021. (I.15.) Polgármesteri határozat Stand pályázat közbeszerzési kiírás

05 2021. (I.22.) Polgármesteri határozat Árpád út 40. elektromos hálózat javítása

06 2021. (I.22.) Polgármesteri határozat Bölcsőde elektromos hálózat

07 2021. (II.01.) Polgármesteri határozat Tanyagondnoki gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása- melléklettel

08 2021. (II.01.) Polgármesteri határozat Idősek Klubja Verőce szakmai program módosításának elfogadása- melléklettel

10 2021. (II. 09.) döntés a strandfejlesztés kivitelezésére vonatkozó közbesz eredményessé_nyilvánításáról

11 2021. (II.11.) Polgármesteri határozat a Faluközpont II. ütem közbeszerzési eljárás megindításáról

12 2021. (II.11.) Polgármesteri határozat a Faluközpont II. ütem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásba meghívott ajánlattevőkről

13 2021. (II.24.) Polgármesteri határozat Verőce Község Könyvtárának munkaterve 2021. év mellékletekkel

14 2021. (II.24.) Polgármesteri határozat Verőce Község Könyvtárának 2020. évi beszámolója

15 2021. (III.09.) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021 című pályázaton történő indulásról és önerőről

16 2021. (IV.06.) Polgármesteri határozat Döntés a helyi termékértékesítést szolgáló piacok … című pályázathoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás igénybevételéről

17 2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat Folyékony hulladék elszállítás pályázat elbírálásáról

18 2021. (IV.15.) Polgármesteri határozat Gorka revízió

19 2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter létrehozása melléklettel

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás