Tisztelt verőcei lakosok!

 

Verőcén, a faluközpont épületében, az Árpád út 21. szám alatti ingatlanban folynak a munkálatok az új, korszerű nappali szociális ellátást nyújtó Idősek Klubja kialakításra.

A kötelező feladatellátás jelenlegi helyszínéül szolgáló Aradi u. 6. szám alatti épület a pályázat befejezését követően a közfeladat ellátásához feleslegessé válik. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat egyéb feladatai ellátásához megfelelő számú ingatlannal rendelkezik, így a képviselő-testület a funkció nélkül maradó épület értékesítése mellett döntött még 2023. nyarán.

A kivitelezési munkák befejezése, illetve az új Idősek Klubja átadásának időpontja várhatóan május végén lesz. A pontos dátumról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot. A megnyitó ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várunk!