EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Lakcím/tartózkodási hely bejelentéssel kapcsolatos eljárás

Ügyleírás

A Magyarország területén élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekültként elismert polgár, valamint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakcímét (lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét) bejelenteni.
A lakcímbejelentést minden esetben „Lakcímjelentő lapon” kell teljesíteni. Ez nyomtatvány átvehető Verőcei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján vagy Kormányablakban személyesen.
Lakóhely létesítése/ változása
Lakóhely létesítését, illetőleg a Verőce településen belüli lakóhely változását a Verőcei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján vagy Kormányablakban személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, lehet bejelenteni.

Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni.
A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál, kormányablakban ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik.

Benyújtó személye

A kérelmet magánszemély kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

A kérelem benyújtásakor szükséges:
• az ügyfél személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya, melyet köteles bemutatni,
• a lakcímigazolványa (amennyiben rendelkezik azzal), melyet köteles leadni,
• a lakcímbejelentéshez a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosának vagy haszonélvezőjének a hozzájárulása, jogosultságának igazolása szükséges (szállásadó aláírása, tulajdoni lap),
• kitöltött Lakcímjelentő lap.

Eljárás díja

A kérelem díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyesen.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Lakcímjelentő lap (Személyesen)

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu

Jogszabályi háttér

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXVI. törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet.

 

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás