Közintézmények

Talajterhelési díj

EGÉSZSÉGHÁZ

Talajterhelési díj

Gorka Kerámia Kiállítás

Építmény adó

Idősek Klubja Verőce

Idegenforgalmi adó

OKTATÁS, NEVELÉS

Verőcei Könyvtár

Iparűzési adó

VERŐCEI RENDŐRŐRS

IDŐSEK KLUBJA VERŐCE

elérhetőség

Cím: Verőce, Aradi utca 6.
Telefon: +36 20 278 9965
E-mail: iklub@gmail.com
Intézményvezető: Tóthné Szöllősi Szilvia

nyitvatartási idő

Hétfő-Péntek: 7:00-15:00

A verőcei Idősek Klubja célja és feladata, segítséget nyújtani Verőce község közigazgatási területén a szociálisan rászorulók részére, saját otthonukban önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az Idősek Klubja által biztosított szolgáltatások:
• Időskorúak nappali ellátása
• Szociális étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Tanyagondnoki szolgáltatás

Időskorúak nappali ellátása lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, színes programokon való részvételre. A klub ingyenesen látogatható.
Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. A szolgáltatás igényelhető helyben fogyasztással a klubban, az étel elvitelével, illetve annak lakásra szállításával.
Házi segítségnyújtás szolgáltatást az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében. Elsősorban a lakókörnyezeti higiénia megtartását, a háztartási tevékenységekben való közreműködést, gondozási és ápolási feladatok elvégzését jelenti.
Tanyagondnoki szolgáltatás Verőce közigazgatási területéhez tartozó- napjainkban egyre sűrűbbel lakott- a külterületi részek lakóinak segít a mindennapjaikban. A tanyagondnok szociális segítést végez (bevásárlás, tüzelő behordás, hó eltakarítás stb.), egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást biztosít, háziorvoshoz szállít, kiváltja a gyógyszereket, az egyén hivatalos ügyeinek intézésében segít. A szolgáltatás térítésmentesen igénybe vehető.

Verőcei Művelődési Ház

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás