ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Házassági szándék bejelentése

Ügyleírás

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban házasságot köthetnek. Ez iránti szándékukat a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteniük. A házasulók a házassági szándékukat együttesen, személyesen jelenthetik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról. A jegyzőkönyv egy évig érvényes.

Benyújtó személye

A házasságkötési szándékot személyesen, együttesen lehet bejelenteni.

Dokumentum benyújtás formája és módja

Személyes megjelenéskor az anyakönyvvezető az elektronikus rendszerből állítja elő az iratokat.
Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:
• a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése,
• személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél),
• lakcímkártya,
• születési anyakönyvi kivonat,
• elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős bontóítélet, vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
Külföldi állampolgárt érintő szándékbejelentést megelőzően, kérjük, minden esetben keressék fel Hivatalunkat a szükséges dokumentumokat illetően.

Eljárás díja

Az eljárás illetékmentes.

A házasságkötéssel kapcsolatos díjak

A hivatali helyiségben /Művelődési Ház/, hivatali munkaidőben megtartott házasságkötés díjmentes.
Hivatali munkaidőn kívüli, valamint a külső helyszínen megtartott házasságkötés esetén 55.000,- Ft/alkalom.
Hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben (Művelődési Ház, Verőce, Árpád út 20.) megtartott házasságkötés esetén: 35.000,- Ft/alkalom.

Ügyintézési idő

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 30. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontok figyelembevételével. A jogszabály által előírt 30 napos várakozási idő alól a házasulandók különösen indokolt esetben kérelemre felmentést kaphatnak.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Azonnal.

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az anyakönyvvezető az elektronikus rendszerből állítja elő az iratokat.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné,  Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu; anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás