ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése

Ügyleírás

Halálesetet kizárólag az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvánnyal lehet bejelenteni, amennyiben a haláleset Verőce közigazgatási területén történt. A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül és halotti anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Benyújtó személye

A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó, vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkező temetkezési vállalat, vállalkozó kezdeményezheti.

Dokumentum/kérelem benyújtás formája és módja

Benyújtandó, bemutatandó dokumentumok:

 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, házassági bontóítélet,
 • az elhunyt személyazonosító okmányai, lakcímkártya,
 • a bejelentő személyazonosító okmánya, lakcímkártya,
 • Temetésre kötelezett személy (bejelentő vagy hozzátartozó) személyes adatai: Név, lakcím, telefonszám, levelezési cím, valamint nyilatkozat a temetés helyére (település) és formájára vonatkozólag (koporsós/urnás).
 • Halottvizsgálati bizonyítvány I-III. példánya. A IV. példánnyal – anyakönyvi kivonat nélkül – temetés intézhető!
 • Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 14. § (1) bek., valamint a 62. § (1) bek. alapján;
 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll),
 • Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll):
  • Ha az elhalt családi állapota házas: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhalt családi állapota özvegy: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhalt családi állapota elvált: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgár halálesete

Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása. Ha az elhalt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat.

Ha az elhalt családi állapota özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ha az elhalt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat.

Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helyeszerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

 • azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.
 • Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható.

 

Eljárás díja

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

A bejelentés napja.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A halotti anyakönyvi kivonat és az elhalt érvénytelenített okmányai a bejelentő részére az anyakönyvezés befejezésekor kerülnek átadásra, vagy postai úton kerülnek megküldésre a bejelentésen megadott temetésre kötelezett személy (Bejelentő vagy hozzátartozó) levelezési címére.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné,  Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu; anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.tv.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás