Adóügyek - FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS

Adózás

Adóigazolás, adó és értékbizonyítvány

Gépjárműadó

Gépjárműadó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Fizetési könnyítés

Fizetési könnyítés

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Építmény adó

Építményadó

Fizetési könnyítés

Alkalmazandó jogszabályok

Adó-és értékbizonyítvány kiállítására az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére, külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00

Pénzügyi csoport adóügyi ügyintézők

Dolgozó név Beosztás Telefon E-mail
Fekete Lilla adóügyi ügyintéző +36 27 585 001 ado2@veroce.hu
File Zsuzsanna adóügyi ügyintéző +36 27 585 000 ado1@veroce.hu

Igénylő, kötelezett

  • magánszemély
  • hatóság

Az ügyintézés kezdeményezhető kérelemre az ügyintézőnél vagy postai úton.

Ügyintézési határidő 30 nap

Az ügyintézés díja

4000.-Ft, kivéve a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárásokat (bírósági végrehajtás, hagyatéki, gyámügy)

Adóhatósági adóigazolás

Verőce Község Önkormányzat adóhatósága hatáskörében eljárva igazolást állít ki a nyilvántartásban szereplő adatok alapján a kiállításnapján, adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal az adózó kérelmére. Hatósági igazolás arról, hogy a kiállítás napján az adózónak az adóhatóságánál nincs nyilvántartott tartozása vagy végrehajtásra átadott köztartozása.

Benyújtásának módja

A kérelmet magánszemélyek postai úton, személyesen vagy elektronikus úton az E-önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy Epapíron (https://epapir.gov.hu/) nyújthatják be.
Gazdálkodók (egyéni vállalkozó, cég) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, ezért kizárólag az E-önkormányzati portálon vagy Epapíron elektronikusan nyújthatják be a kérelmüket.

Eljárás díja: Adóhatósági igazolás illetékmentes

A dokumentumok aktualizálása és feltöltése folyamatban...

Ide vannak formanyomtatványok?

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás