ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Apai elismerő nyilatkozat

Ügyleírás

A nem házasságból születendő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek édesapjaként az anyakönyvbe a vérszerinti apa bejegyzésre kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Az apai elismerő nyilatkozat megtételére csak akkor kerülhet sor, ha apaság megállapítása iránt nincs bírósági per folyamatban.
Lakóhelytől függetlenül intézhető. Budapesten született gyermek esetén célszerű az elismerő nyilatkozatot a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél megtenni. Apai elismerő nyilatkozat felvehető bármelyik anyakönyvvezető előtt vagy az illetékes bíróság-, gyámhatóság-, közjegyző-, illetve konzuli tisztviselő előtt.
Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.
Ha a gyermek reprodukciós eljárásban fogant, apai elismerés nem tehető.

Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságát valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte.

Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.

Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, akire az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél! Külföldi apa által tett elismerő nyilatkozatot – az apa adatai bejegyzésének elrendelése céljából – a születést bejegyző anyakönyvvezetőnek fel kell terjesztenie az illetékes Regionális Államigazgatási Hivatal anyakönyvi felügyelőjéhez.

Külföldi állampolgárságú hajadon családi állapotú, nem bevándorolt/letelepedett státuszú anya esetében a konzulátus állít ki családi állapotra vonatkozóan igazolást.

Annak a külföldi állampolgárságú szülőnek, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal, szükséges a külföldi állandó lakóhelyének ismerete.

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelytől függetlenül intézhető.

Benyújtó személye

Mind a születendő gyermekre, mind a megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat megtételére a szülők együttes személyes megjelenése szükséges.

kérelem benyújtás formája és módja

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek, csak személyesen intézhető. Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.
Születendő gyermek esetén a jegyzőkönyv felvételéhez szükséges:
• mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája,
• az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
• a terhesgondozási-kiskönyvet is hozzák magukkal, valamint szakorvosi igazolást a szülés várható, illetve a fogantatás vélelmezhető időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.

Már megszületett gyermek esetén:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
• az anya családi állapotát igazoló okirata (ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

Eljárás díja

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné,  Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu; anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás