Adóügyek

Adózás

Adó- és értékbizonyítvány

Építmény adó

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Adó- és értékbizonyítvány

Ügyleírás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.
Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok:

• kérelem,
• három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap,
• képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
• adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
• amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését.

Benyújtó személye

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja. 
Más hatóság.

Kérelem benyújtás formája és módja

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, önkormányzati hivatali portálon, vagy levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH: 103177328

Eljárás díja

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes, egyéb esetekben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 8 nap, mely a kérelem megérkezését követő napon kezdődik

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.
Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton, illetve magánszemély kérelmező esetén személyes átvétellel, vagy postai úton.

Kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

  • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, 
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
  • Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás